Jacob Ekström (1893−1950)

Skriv ut

Organisten, tonsättaren och körledaren Jacob Ekström föddes 29 maj 1893 i Trosa och avled i Gävle den 18 juni 1950. Han var utbildad organist vid musikkonservatoriet i Stockholm där han avslutade sina studier 1914. Från 1916 var han verksam som organist och körledare i Gävle. Han komponerade också en stor mängd kammarmusik, bland annat sånger, orgel- och pianostycken, stråkkvartetter och fyra symfonier.

Liv

Ungdom och studietid

Jacob Ekströms mor dog när han fortfarande var mycket ung. Också hans far försvann kort därefter ur hans liv. Han hade en äldre bror som även han dog tidigt. Istället växte Jacob Ekström upp i Södertälje med två mostrar som båda var aktiva inom baptiströrelsen. Ekström sökte till Musikkonservatoriet och blev antagen. Efter några år ansåg de båda mostrarna att det räckte med studier och verkade för att han nu skulle tjänstgöra som musiker inom baptiströrelsen.

Jacob Ekström fick raskt rykte omkring sig att vara mycket begåvad. Förutom orgelspel studerade han även komposition för Ernst Ellberg, som var en av tidens mest framträdande musikprofiler och genom åren lärare åt en rad tonsättare som senare skulle nå stor framgång, bland dem Lars-Erik Larsson. Mostrarna stred för att Ekström skulle avbryta studierna för att i stället verka som organist inom baptiströrelsen. Hans lärare Otto Olsson kämpade förgäves för att han skulle få fortsätta sina studier, men mostrarna drev sin vilja igenom och Ekström avslutade sina studier i förtid 1914 och lämnade Stockholm. Han har i det mesta som skrivits om honom likväl alltid titulerats musikdirektör.

Flytt till Gävle

Några år efter studierna flyttade Jacob Ekström till Gävle där han var verksam som organist och körledare i Immanuelskyrkan, som tillhörde baptisterna. En tid därefter träffade han sin hustru Elvira (född Myrén) och 1919 föddes sonen Hans.

Fem år senare lämnade Jacob Ekström av okänd anledning baptistförsamlingen i Gävle. Han fick emellertid snart ny anställning som organist i den nybildade Staffans församling, som var en del av Svenska kyrkan. Verksamheten bedrevs i ett församlingshus i stadsdelen Brynäs fram till 1932, då Staffans kyrka stod färdig. Vid invigningen som förrättades av ärkebiskop Erling Eidem framfördes musik av Jacob Ekström och andra.

När organisttjänsten i Staffans kyrka formellt skulle tillsättas fem år efter invigningen valdes Jacob Ekström. Han hade ju sedan 1924 varit församlingens organist och körledare.  Men kyrkorådets val överklagades av en församlingsbo. Anledningen var enligt Aftonbladet att en annan sökande med goda meriter förbigåtts, samtidigt som Ekström inte var formellt berättigad att söka tjänst som organist. Ärendet togs även vidare till Kungl. Musikaliska akademien, men slutligen anställdes ändå Ekström.

Vuxenliv

Den nuvarande domkyrkoorganisten i Visby, Claes Holmgren, tidigare organist i Staffans kyrka, har ägnat sig mycket åt Jacob Ekström musik och har även tidigare haft kontakt med Ekströms son Hans, numera bortgången, som berättat om sin far och familjens tid i Gävle. Sonen har bland annat vittnat om faderns underlägsenhetskänslor gentemot organisten och tonsättaren Gottfrid Berg, som var verksam i Gävles största församling, Heliga Trefaldighet.

Jakob Ekström hade inga elever som kollegan Berg, men familjen hade ändå god ekonomi på grund av en hyresfastighet de ägde, vilket gav förhållandevis bra inkomster utöver organisttjänsten. På det personliga planet verkar Jacob Ekström ha haft kraftiga humörsvängningar som framför allt tycks ha bottnat i missnöje över sin egen person och det han åstadkom i livet. Det gällde även de egna kompositionerna, som han i vissa fall bokstavligen kunde slita i stycken. Av oklara skäl lämnade familjen 1946 fastigheten på Brynäs. Några år före sin död 1950 slutade Ekström också att komponera och uppvisade vad vi idag sannolikt skulle bedöma som symptom på utbrändhet.

Verk

Jacob Ekström var en mycket produktiv tonsättare och skrev redan under åren i församlingshuset på Brynäs en stor mängd orgelstycken, sånger för olika körsättningar med eller utan ackompanjemang, solosånger och annan kammarmusik. Under pseudonymerna ”J.E. Talby” och ”J.E. Toby” komponerade han även visor och underhållningsmusik i det mindre formatet med titlar som ”Sommar-hambo”, ”Karneval” och ”Den första valsen”.

När Staffanskyrkan med sin symfoniska orgel − byggd av E.A. Setterquist & Son, Örebro − stod klar 1932 blev det en injektion för Jacob Ekström komponerande. Nu utvecklade han en egen mer personlig estetik, om än fortfarande präglad av romantiska förebilder. Från slutet av decenniet skrev han också i större format, som de båda cellokonserterna 1939 respektive 1940 och orgelkonserten 1941. De följdes av tre stråkkvartetter och fyra kvintetter för olika besättningar. Från 1944 och tre år framåt komponerade han fyra symfonier och en konsert för oboe och kammarorkester där han ytterligare utvecklar sitt uttrycksregister och ansluter sig till en något mer samtida musikalisk stil.

Förutom den musik som Jacob Ekström själv framförde i Staffanskyrkan i Gävle under sin verksamhetstid och de orgelstycken som Claes Holmgren framfört och även spelat in, är en stor del av hans stora produktion ännu inte uruppförd. Ett undantag är andra symfonin som uruppfördes av Gävle symfoniorkester på Gävle Teater den 19 januari 1947. Både Aftonbladet och Svenska Dagbladet var på plats och recenserade, dock osignerat.

Aftonbladets bedömning talar om en ”modern Beethoven med tonvikt på modern och en dragning till P.-B.” och framhäver originaliteten, framför allt i instrumentationen. Svenska Dagbladet anser att symfonin behärskas av klassiska formkrav, men att harmoniken är otvetydigt modern. Båda tidningarna konstaterade att konserten var välbesökt och att Jacob Ekström ”som var närvarande i salongen hyllades livligt”.

Göran Persson © 2016

Bibliografi

Hedwall, Lennart: Den svenska symfonin, Stockholm 1983: Almqvist & Wiksell, s. 336.
Holmgren, Claes: "Tonsättare i slagskuggans ruta", Kyrkomusikernas tidning, vol. 63, nr 10, 1997, s. 8−9.

Källor

Musik- och teaterbiblioteket.

Verköversikt

Orkesterverk (4 symfonier, 2 cellokonserter, konsert för oboe och kammarorkester, och konsert för orgel och stråkar m.m.), kammarmusik (3 stråkkvartetter, kvintetter för olika besättningar, två sextetter, trior, duetter för violin och piano/orgel), pianoverk, sånger (ca 100 med piano-/orgelackompanjemang), sånger för olika körbesättningar, orgelverk.

Samlade verk

Orkester
Svit för stråkorkester, 1943.
Symfoni nr 1 Ess-dur, 1944.
Symfoni nr 2 C-dur, 1945.
Symfoni nr 3 A-dur, 1946.
Symfoni nr 4 c-moll, 1947.
Sagor berättade vid kvällsbrasan, utan år.

Konserter för soloinstrument och orkester
Konsert nr 1 D-dur för violoncell och orkester, 1939.
Konsert nr 2 A-dur för violoncell och orkester, 1940.
Konsert för orgel och stråkorkester, 1941.
Konsert A-dur för klarinett och orkester, 1943.
Konsert B-dur för oboe och kammarorkester, 1944.
Konsert Ess-dur för valthorn och orkester, 1944.
Konsert för fagott B-dur och kammarorkester, 1945.
Romans för violin och orkester G-dur, 1946.

Stråkkvartetter
Stråkkvartett nr 1 a-moll, 1941.
Stråkkvartett nr 2 d-moll "Passionskvartetten", 1942.
Stråkkvartett nr 3, F-dur, 1944.

Kvintetter
Klarinettkvintett D-dur [klarinett, stråkar], 1942.
Oboekvintett B-dur [oboe, stråkar], 1942.
Kvintett Ess-dur för flöjt, oboe, klarinett, valthorn och fagott, 1943.
Pianokvintett Ess-dur [piano, stråkar], 1946.

Sextetter
Stråksextett A-dur, 1942.
Sextett D-dur för flöjt, klarinett, fagott, violin, viola och cello, 1946.

Septett
Septett D-dur för klarinett, fagott, horn, 2 violiner, viola och cello, 1944.

Trior

Fantasi för orgel, piano och violin. Part., 2 st.
Kyrie eleison [för två violiner, violoncell och orgel], 1940. Partitur och stämmor.
Legend [för två violiner, violoncell och orgel], 1940. Partitur och stämmor.
Vals. För violin, violoncell och piano, 1923. Part. [endast för vl, piano], vlc saknas.

Instrument med piano/orgelackompanjemang
Adventshymn ("Brinn, brinn, du stjärna") för violoncell och orgel. Endast vlc-st. [noterad i G-klav].
Cantabile för violin och piano. 1917. Part. [blyerts].
Canto amoroso. För violin, violoncell och piano. 1926. Part. [endast för vl, piano], 2 st.
Canzona [för violin, violoncell och piano] 1928. Stämmor.
Dans på logen. Hambo för piano. 1925.
Din synd, o värld, besinna. Sv. ps. 90. Orgelkoral. 1948.
En dröm. För violin och piano. Part. [blyerts].
Grave för violin och orgel el. piano. Part. [blyerts], st.
Grave för violin och piano. 1932. Part.
Gunillas vaggvisa för violoncell och piano. 1941. Part., st.
Melodi för violin och piano
Prière. För piano. 1930. [Härtill även en st.:] Violoncell el. violin.
Romans [för violoncell och piano] 1923. Stämmor.
Romans nr 1 [för violin och piano/orgel, E-dur] 1939. Partitur.
Romans nr 2 [för violin och piano, A-dur] 1939. Partitur.
Ständchen. För violin och piano. 1937. Part., st.
Ständchen [för violin, violoncell och orgel] 1939. Stämmor.
Svit [för violoncell och orgel/piano, C-dur] 1936. 1. Preludium, 2. Alla minuetto, 3. Pastorale, 4. Gigue, 5. Largetto. Partitur.
Tango serieuse. 1930. [För violin och ?]. Endast vl-st.

Blandad kör med eller utan piano/orgelackompanjemang
Ack Herre Jesu hör min röst. Sv. Ps. 63:13-15. För orgel, blandad och unison kör. 1927. Part.
Allhelgonadag (”Skaran tätnar”, G. Brander). För blandad kör. 1935. Part., 22 st. Även 2 ex. för röst och orgel, se även Sånger vid orgeln.
Dig, min Fader, jag nu beder. För blandad kör. Ord och musik ... Part. [blyerts].
Dig skall ditt Sion sjunga. Sv. ps. 1:7. För blandad kör och orgel. 1940. Part.
Förvår
Höst (”Nu sjunger kvällens vind”). För blandad kör. 1928. Part.
Gläd dig du helga kristenhet! Sv. ps. 59:1,5. För blandad kör. 1930. Part. [Härmed sammanskrivet:] Julsång (”Ära vare Gud i höjden”). För bl. kör. 1930. Part.
Jag nu den säkra grunden vunnit. Sv. ps. 583:1, 8. [Blyertsant.:] Komp. till grundstensläggningen av Staffans kyrka i Gefle 1930. [Omsl.titel i blyerts:] Grundstensläggningen. [För bl kör]. Part., 16 st. 1. Jesu, du mitt liv, min hälsa. Sv. ps. 76:1,8.
I den natt då Jesus blev förrådd. För bl. kör och orgel. Orgelst.
I dödens band låg Herren Krist. Sv. ps. 113:1,4. För kör och orgel. 1941. Part.
Julhymn (”Lyssna, hör i stilla natten”). För blandad kör och ekokör och orgel. 1922. Part., orgelst.
Nu faller skymningen, för blandad kör. 1922.
O Du, som ger. Sv. ps. 502. För blandad kör. 1931. Part.
Psalm (”Hur är ditt namn”). Konung Davids 8:de psalm: J.L. Runeberg.
På bönens vingar. 1920. [SSATB]. Part., se även Sånger. (Del I). 6. [Härmed sammanskrivet:] "Låtom oss höja glädjerop". Dav. ps. 95:1,2,6,7. För bl. kör. 1920. Part., se även Sånger. (Del I). 2. Lovsång.
Påsksång, se Sånger. (Del I). 19.
Salig, salig, den som kände. Sv. ps. 45:8. För blandad kör. 1931. Part.
Skörd (”Solbranden vaggar”). 1923.
Sånger. (Del I). För blandad kör, 4-8 stämmig. 1920-1922. [Innehåll: 1. Bergen må vika, 2. Lovsång (”Låtom oss höja”), 3. Jesus allt mitt goda är, 4. Bliv hos mig kvar, 5. Håll dig vid klippan, 6. På bönens vingar, 7. Låten barnen komma till mig! (”Barnen höra Guds rike till”), 8. O, vad är välan fröjd på jorden, 9. I Herren jag salighet har, 10. Hymn (”Hur härligt vittnar”), 11. Bön (”O Gud, min Fader”), 12. Guds starkhet griftens stängsel bryter (”Påsk ringes in”). För blandad kör, orgel och piano, 13. Tackom Herren!, 14. Missionssång (”O du mänskors fader”), 15. Låt mig i tron dig se!, 16. Härligt är ditt namn, 17. Människones Sånger. (Del II) För blandad kör, 4-8-stämmig. 1923. [Innehåll: 1. Fader, vi bedja dig, 2. O Fader, se i nåd till mig, 3. Vi lova dig!, 4. Helig (”Fader, Son och Helge Ande”), 5. O, gode Fader, 6. Pris vare dig, 7. Herren av himlen]. Part.
Tillbedjan (”Helig, helig”). För blandad kör. 
Vår kraft o Gud, föröka. Sv. ps. 421:5. J.O. Wallin. För blandad kör - till kyrkoherdeinstallationens högmässa i Staffans kyrka, Gefle, 1935. Part., 22 st.
Våren [för blandad kör] (E. Sehlstedt], 1919.
Våren [eller] Psalm om våren (”Nu längas dagens stunder”). 1922.

Barnkör
Hör i fria rymder skalla. För barnkör. 1916. Part. [blyerts].
Morgonpsalm (”I öster stiger solen”). För barnkör.

Damkör
Bönepsalm (”Ödmjukt sinne giv oss”, J.L. Runeberg). För damkör. 1923. Part.
Det gula soldiset.
Helgat ljus! (”Lys, helga ljus”, E. Åsbrink). För damkör och orgel. 1935. Part., 8 st.
Två sånger för damkör: 1. Änglahälsningen (”Så Gabriel med hälsning”), 1925, 2. Till fromma jungfrun ängeln kom. 1926. Part., 5 ex.
Änglahälsningen, se Två Sånger för damkör.

Manskör
På gårdens trappa.
Salig är den (G.E. Schröder). För manskör. 1927. Part.
Senhöst på stranden (”Vattnet stelnar”, J. Hemmer). Komp. för manskör. 1926.
Sommar (”Sommar i skogen”, B. von Rosen). För manskör. 1929. Part.

Kör med eller utan piano/orgelackompanjemang och soloröst
Herrens bud (”Hvad säge nu vår Herre Gud”, J.L. Runeberg). För blandad kör, dam- och manskör med barytonsolo. 9 part.
Låt mig i tron dig se! [T solo, SATB]
O Gud som herdar givit. Sv. ps. 314:1,2,5. Komp. för kör, barytonsolo och orgel till kyrkoherde- installationen i Staffans församling, Gefle 1935. Part., delar samt 22 körst.
Kantat (”Stå upp, du Herrans folk”) vid Elimkapellets i Norrtälje invigning 1916. För blandad kör, tenorbaryton obligat violin och orgel.
Stjärnan från Betlehem (”Se, jag bådar eder”). För bl. kör m. sopransolo. 1918. Part.

Röst och piano/orgel/stråk
Aftonen (”Re'n sig kvällen”, A. Randel). [För röst och piano]. [Blyerts]
Aftonpsalm (”Till natt det åter lider”, J.L. Runeberg). För sång och piano. 1928. 2 ex. varav 1 blyerts.
Alienor (”Slut är korta brottningen”, O. Levertin), ballad för sång och piano. 1923.
Allhelgonadag (”Skaran tätnar”, G. Brander), för blandad kör. 1935. Part., 22 st. Även 2 ex. för röst och orgel., se även Sånger vid orgeln.
Askepilten, se Visor av B. Gripenberg.
Av hjärtat haver jag dig kär. Sv. ps. 297:1. För sång och stråkorkester, piano. 1942. Klav.
Bergen må vika, se Sånger. (Del I). 1
Bliv hos mig kvar, se Sånger. (Del I). 4.
Blomstervisa, se Två Sånger med pianoaccomp. [I] samt Solosånger [III]. 1.
Brinn, brinn, du stjärna. Ord av E.N. Söderberg. För sång och piano. 1939.
Bäckens slutsång, se Två Sånger med pianoaccomp. [I] samt Solosånger [III]. 5
Bär mig, herde!, se Sånger vid orgeln.
Bön (”Herre dämpa sorg”, G. Lindeberg), för en röst med pianoaccomp. 1925.
Bön (”Hjälp mig Jesu”). Sv. ps. 203:1,3,4. För sång och piano. 1932.
Bön (”Min Jesu uppå dig”), se Jesu, du mitt liv, min hälsa.
Bön (”O Gud, min Fader”), se Sånger. (Del I). 11.
Bön (”Skingra Gud all tvivlans dimma”). Sv. ps. 168:4-5. För sång och orgel. 1933.
Bön om frid, se Solosånger [II] Bön om ro (”Herre, det är ju så ringa”, Jarl Hemmer). För en röst och piano. 1926.
Damernas vals (”På röda klackar”, H. Forsberg). För sång och piano. 1923.
Dig allena vare ära! Sv. ps. 8:1,3,5”. För sång och orgel el. piano. 1933.
Dig, Herre Gud är ingen lik. Sv. ps. 32:1,5. För sång och orgel el. piano. 1931.
Dig, min Fader, jag nu beder. För blandad kör. Ord och musik ... Part. [blyerts].
Du stod ju i drömmarnas närhet (N. Thorén). För sång och piano. 1943.
Du är liksom en blomma.
En dag har gått, vars ok var tungt (V.A. Kaskenniemi. För sång och piano. 1939.
En enkel visa (”Nu är sommarn här”, A. Mörne). 1929. [För röst och piano]. [Blyerts].
En fura står.
En röd aster, se Sånger för solo och piano. 1922
Erinnerung (”Minnes du väl”). Vals för sång, violin o. piano. Part., 2 st.
Fader vi bedja dig, se Sånger. Andra samlingen. 1.
Fjärilvisa (”Sätt dig här bland jungfrulin”, E. Blomberg). För sång och piano. 1926.
Fjärran och nära.
Från tidevarv till tidevarv (S. Gabrielsson, Sv. ps. 177). För sång och stråkorkester el. piano. 1943. Klav.
Förvår.
Gud Faders son av himmelrik, se Sånger vid orgeln.
Gud, vår Gud, för världen all. Sv. ps. 510:1, 2, 8. För sång och orgel el. piano. 1937.
Guds starkhet griftens stängsel bryter, se Sånger. (Del I). 12.
Gullbarn (”Utan tvivel, fråga, strid”, G. Lindeberg), sång för en röst och piano. 1927.
Helig.
Herren är himlen, se Sånger. Andra samlingen. 7.
Herrens bud (”Hvad säger nu vår Herre Gud”, J.L. Runeberg). För blandad kör, dam- och manskör med barytonsolo. 9 part.
Hjärter, se Lyriska pianostycken: Första samlingen. 6.
Hosianna (”Solen lyser på kyrkoprakten”, G. Lindeberg). För sång och piano. 1926.
Hyllning, se Sånger. (Del I). 20.
Hymn, se Sånger. (Del I). 10.
Håll dig vid klippan, se Sånger. (Del I). 5.
Härligt är ditt namn, se Sånger. (Del I). 16.
Höljet (”Heliga pilträd”). [Dikt av] Ned. För sång och piano. 1937.
Höst.
I en nyårskväll, se Tre sånger med pianoaccomp. el. orgel.
I Herren jag salighet har, se Sånger. (Del I). 9.
I höstens tid (”När livet blommat ut”). Text och musik... 1928. [För röst och piano]. [Blyertsskiss].
Inför Jesusbarnet (”Till dig jag mig söker”, G. Brander). För sång och orgel el. piano. 1935.
Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Kon. Davids 121 psalm för en röst med orgel- el. pianoaccomp. 1932.
Jag nu den säkra grunden vunnit (Sv. ps. 583:1,8). [Blyertsant.:] Komp. till grundstensläggningen av Staffans kyrka i Gefle 1930. [Omsl.titel i blyerts:]
Grundstensläggningen. [För blandad kör]. Part., 16 st. 1. Jesu, du mitt liv, min hälsa. Sv. ps. 76:1, 8. 2. Bön (”Min Jesu uppå dig”, Sv. ps. 176:9, 10). För sång och orgel el. piano. 1932.
Jesu intåg i Jerusalem. Oratorium. Text ur den Hel. Skrift.
Jesus allt mitt goda är, se Sånger. (Del I). 3
Jul-bön (”Milde Jesus, kom i kväll”, Z. Topelius). För sång och orgel. 1932.
Julsång, se Gläd dig du helga kristenhet!
Kersti (”Juninatten blänkte”, G. Lindeberg). För en röst och piano. 1926.
Klockbojen (”Det klingar”, K. Asplund). För sång och piano. 1926.
Kung Liv och Drottning Död, se Sånger för solo och piano. 1922.
Kvinnobön (”Förr bad jag för dig”, B. Spong). För sång och piano. 1945.
Kväll i skogen (”Nu sjunker soln”, O. Levertin). För sång och piano. 1923.
Kvällsvandring (”Dimman tung över heden”, E. Ekstrand). För sång och piano. 1923.
Källan (”Jag kom till en källa”, G. Hede). För sång och piano. 1926.
Kärlekens visa, se Tre sånger ... Pär Lagerkvist Landet Vitavall (”Fager skiner solen”, A.M. Roos) för sång och piano. 1933.
Livet är en fest. En liten foxtrot ... 1930. Musik och refrängtext... [För röst och piano]
Lovsång, se Sånger. (Del I). 2
Långt har vandrarn att färdas (K. Asplund). För sång och piano. 1940.
Låt i skogen, se Solosånger [III]. 4.
Låt vid gungan, se Tre sånger. 1925.
Låten barnen komma till mig, se Sånger. (Del I). 7.
Låtom oss höja glädjerop, se Sånger. (Del I). 2.
Lovsång.
Längtan (W.L.). 1928.
Lycka, se Solosånger [II].
De lyckliga öarna (”Över vattnen”, B. von Rosen). Sångvals. 1929. [För röst och piano].
Lördag. Dikt av G. Lindeberg. 1926. För röst och piano.
Midsommarpsalm (”Du är min midnattssol”, G. Brander). 1935. [För röst och orgel], se även Sånger vid orgeln.
Minnets jul (”Till skogarnas bygd”, G. Lindeberg). För sång och piano. 1928.
Missionssång, se Sånger. (Del I). 14.
Mor död, se Solosånger [I].
Mor Jord (”Nu vill jorden gå till sängs”, B. Bergman). För sång och piano. 1920.
Mor spelar (”Mor i kvällens skymning”, H. Forsberg). För sång och piano. 1918. [Även ett ex. med vilket är sammanskrivet:] Vita mössan. För sång och piano. G. Lindeberg. 1918., se även Tre sånger med pianoaccomp.
Morgonens hjärta, se Solosånger [III]. 2.
Människones son, se Sånger. (Del I). 17.
Nu så kommer julen [för sång och piano, Z. Topelius] 1919.
När fjällbruden blommar (”Säg liten”, G. Lindeberg). 1916. [För röst och piano]. [Blyerts]
O du som gav ditt liv för fåren. Sv. ps. 285:6. För sång och orgel. 1936.
O Fader, se i nåd till mig, se Sånger. Andra samlingen. 2.
O, gode Fader, se Sånger. Andra samlingen. 5.
O Gud, all sannings källa, se Sånger vid orgeln.
O Jesu, än de dina. Sv. ps. 187.
O, vad är välan fröjd på jorden, se Sånger. (Del I). 8.
Ode till havet och hösten (”Med flygande manar av skum”, A. Österling). För sång och piano. 1928.
Om dagen vid mitt arbete. Folkvisa. [För röst och piano]. [Blyerts] Passionskvartetten, se Kvartett, stråkar, nr 2, d-moll.
Pris vare dig!, se Sånger. Andra samlingen. 6.
Psalm i såningen, se Sånger för solo och piano. 1922.
Psalm om våren (”Nu längas dagens stunder”), se Från bygden därhemma En psalm om våren (”Ännu en gång”), se Tre sånger. 1925.
Psalm vid vigsel (”Vi önska nu”). Sv. ps. 232:1. För sång och orgel. 1945.
På förstubron, se Solosånger [III]. 6.
Påsksång, se Sånger. (Del I). 19.
Regnavisan (”Regnet sjunger i bok och lind”, K. Asplund). För sång och piano. 1941.
Romans, se Fyra pianostycken. 2 En röd aster, se Sånger för solo och piano. 1922.
Skeppet, se Tre sånger med piano el. orgel.
Slut dina ögon, kära (P. Lagerkvist). För sång och piano. 1945. 2 ex.
Snart skall Ditt ljus uppgå (”Ensamme vandrare”, G. Brander). För sång och piano. 1936.
Snö och is (”Från skyn den gråa kalla”).
Schäublin. [För röst och piano]. [Blyerts].
Solosånger [I] (O. Levertin). 1922.
Sömnens slott (”Bland susande pilar”), Visa i folkton II (”Över granarnas kronor”). [För röst och piano].
Solosånger [II]. 1922. 1. Lycka (”Som blad från narcissernas”, O. Levertin), 2. Visa i folkton I (”Den första fjäril”, O. Levertin), 3. Bön om frid (”Frid är fröjd”, J.L. Runeberg), 4. Var mig nådig. Konung Dav. 57:de psalm. [För röst och piano].
Solosånger [III], med pianoaccomp. 1. Blomstervisa (”Som liljorna i natten”, E.A. Karlfeldt) 1924, 2. Morgonens hjärta (”Komma den eviga morgonen nära”, A. Österling), 1924, 3. Trädens sus (”Och hjärtan åldras”, A. Österling), 1924, 4. Låt i skogen (”Vallarlåt”, A. Mörne), 1925, 5. Bäckens slutsång (”Mitt vattensus”), 1925, 6. På förstubron (”Skymningen faller”, A. Mörne), 1925, 7. Ensam under fästet (A. Mörne), 1925.
En solskensbröllopsdag (”På min allrakärestas”, V. Sjögren). För sång och piano. 1918.
Sonett till livet (”Vårt liv det är droppar”, K. Olsson). För sång och piano. 1937.
Staden (”Säg finns på vår jord”, E. Stiebel). För sång och piano. 1935.
Sång i blomningen, se Sånger för solo och piano. 1922
Sånger. (Del I). För blandad kör, 4-8 stämmig. 1920-1922. [Innehåll: 1. Bergen må vika, 2. Lovsång (”Låtom oss höja”), 3. Jesus allt mitt goda är, 4. Bliv hos mig kvar, 5. Håll dig vid klippan, 6. På bönens vingar, 7. Låten barnen komma till mig! (”Barnen höra Guds rike till”), 8. O, vad är välan fröjd på jorden, 9. I Herren jag salighet har, 10. Hymn (”Hur härligt vittnar”), 11. Bön (”O Gud, min Fader”), 12. Guds starkhet griftens stängsel bryter (”Påsk ringes in”). För blandad kör, orgel och piano., 13. Tackom Herren!, 14. Missionssång (”O du mänskors fader”), 15. Låt mig i tron dig se!, 16. Härligt är ditt namn, 17. Människones Son (”Han på korset”), 18. Psalm (”Kom Jesu, kom”), 19. Påsksång (”O påskafröjd”), 20. Hyllning (”Vårt hell i dag vi höja”)]. Part.
Sånger. Andra samlingen. För blandad kör, 4-8-stämmig. 1923. [Innehåll: 1. Fader, vi bedja dig, 2. O Fader, se i nåd till mig, 3. Vi lova dig!, 4. Helig (”Fader, Son och Helge Ande”) 5. O, gode Fader, 6. Pris vare dig, 7. Herren av himlen]. Part.
Sånger för solo och piano. 1922. 1. En röd aster (Solen brände dig). Gunnar Hede, 2. Vaggsång (”Sov du min lilla”, J. L. Runeberg), 3. Psalm i såningen (”Jordgömd sover säden, Gunnar Hede), 4. Sång i blomningen (”Jord, jord”), [5]. Kung Liv och Drottning Död (”I aftonrodnans gyllne slott”, O. Levertin). Ballad.
Sånger vid orgeln. 1. Gud Faders son av himmelrik. Sv. ps. 62:5-7. 1934, 2. O Gud, all sannings källa. Sv. ps. 260:1,4.. 1934, 3. Bär mig, herde! (Gertrud Brander), 1934, 4. Allhelgonadag (”Skaran tätnar”, G. Brander), 1935, 5. Midsommarpsalm (”Du är min midnattssol”, Gertrud Brander), 1935, 6. Sänd, Herre, dina änglar ut. Sv. ps. 221:3.. 1935. Även separat sångst.
Tre sånger. 1925. Vandring (”Mot nord bär stigen”), En psalm om våren (”Ännu en gång”), Låt vid gungan (”Till gungan all vägar”, A. Mörne). Endast sångst.
Tre sånger med pianoaccomp. el. orgel (H. Forsberg). 1. Skeppet (”Vårt liv är likt ett skepp”), 1917., 2. Mor spelar (”Mor i kvällen skymning”), 1918., 3. I en nyårskväll (”Tid, som oss väntar”), 1918.
Tre sånger med pianoaccomp. (P. Lagerkvist). Kärlekens visa. Ur "Sång och strid". [Def., ofullst., övr. saknas].
Två sånger med pianoaccomp. [I]. Bäckens slutsång (”Mitt vattensus”). 1925., Blomstervisa (”Som liljorna i natten”). 1924.
Två sånger med pianoaccomp. [II]. 1. Väva vadmal (J. Block) 1928, 2. Visa vid spinnrocken (”Snurra hjulet”, W. Wordsworth, övers. A. Österling). 1926.
Sänd, Herre, dina änglar ut, se Sånger vid orgeln.
Sömnens slott, se Solosånger [I].
Tackom Herren!, se Sånger. (Del I). 13.
Text av Carl=Georg. 1931. [För röst och piano].
Till min älskade [för sång och piano, G. Nordin]. 1927.
Trädens sus, se Solosånger [III]. 3.
Tystnad (”Jag är ur tystnad kommen”, A. Mörne). För sång och piano. 1928.
Två vårvisor (G. Lindeberg). 1. Det var i det gryende ljusets tid, 2. En kväll skall du taga avsked. 1926. [Nr 2 även separat.]
Vaggsång, se Sånger för solo och piano. 1922.
Vaggvisa ("Susa och söv mig", C. Lindberg). För sång och piano. 1938. 2 ex.
Vandraren (”Röda runno rika druvor”, B. Gripenberg). För sång och piano. 1925.
Vandring, se Tre sånger. 1925.
Var mig nådig, se Solosånger [II].
Veronika (”Du blommar som veronikan”, K. Asplund). För sång och piano. 1941.
Vi lova dig!, se Sånger. Andra samlingen. 3.
Vi ses igen (Och vä...[?], V. Rydberg). 1918. [Blyerts].
Vid helgemålsringning (G. Lindeberg). 1927.
Vid vårens grind (”Go' vänner!”, G. Lindeberg). För sång och piano. 1930.
Visa (”Arla står jag upp”), se Samlingshandskrift.
Visa (”Små vivor och violer”), se Visor av B. Gripenberg.
Visa i folkton I (”Den första fjäril”), se Solosånger [II].
Visa i folkton II (”Över granarnas kronor”), se Solosånger [I].
Visa vid spinnrocken, se Två Sånger med pianoaccomp. [II].
Visan (”När åren mitt hjärta isa”, A. Mörne). Sångduett till pianoaccomp. 1925. Sångpart., piano saknas.
Visor av Bertel Gripenberg. Komp. för en röst med pianoaccomp. 1925. 1.
Visa (”Små vivor och violer”, K. Asplund). [sic], 2. Askepilten (”Och hör du liten Askepilt”).
Vita mössan, se Mor spelar.
Den vita tystnaden (G. Hede). För en röst och piano. 1926.
Vågorna ("Ni komma och gå", C. Lindberg). För sång och piano. 1938.
Våren, se även Från bygden därhemma.
Vårhymn (”Jag vet ej”, J. Hemmer). För sång och piano. 1940.
Väva vadmal. Jörgen Block. För sång och piano. 1928. [Blyerts], se även Två Sånger med pianoaccomp. [II].
Över dina händer lutad. Dikt av Anders Österling. För sång och piano. 1929.

Piano solo
Avsked. Vid farmors död den 8.1.18. För pianosolo. 1. Klagan. 2. Vandringen: Marcia funebre. 3. Saknaden.
Ballade I, F-dur, för pianosolo. 1921. Ballade II, G-dur, för pianosolo. [Ofullb.]
Berceuse. Ess. För pianosolo. 1916.
Berceuse för piano. 1930.
Berceuse, se Fyra pianostycken. 1.
Bröllopsmarsch, se Fyra pianostycken. 3.
Bön, se Lyriska pianostycken: Första samlingen. 1.
Efterklang, se Lyriska pianostycken. Tredje samlingen. 6.
Elegi, se Lyriska pianostycken. Andra samlingen. 2.
Erinnerung. För pianosolo. 1923.
Fantasi. Dess-dur. Tema med variationer. För pianosolo. 1921.
Ganz allein in Gesellschaft sein. Air för piano. 1935.
Hambo. För pianosolo. 1926, se även Lyriska pianostycken. Tredje samlingen. 4.
Hemma. För pianosolo. 1918.
Hjärter, se Lyriska pianostycken: Första samlingen. 6.
I kvällsskymningen. Etyd för piano.
Jul-polska. För pianosolo. 1926.
Kring majstången. Hambo för pianosolo. 1923.
Lyriska pianostycken: Första samlingen. För pianosolo: 1. Bön, 2. En saga, 3. Reminiscens, 4. Resignation, 5. Scherzo, 6. Hjärtero. 1921.
Lyriska pianostycken. Andra samlingen. 1. I väntan, 2. Elegi. Marcia funebré, 3. Mot kvällen, 4. Intimo. Invocazione intimo, 5. Intermezzo, 6. Tillbedjan. 1921-1922.
Lyriska pianostycken. Tredje samlingen. 1. Till valborgsmässan. Sommarminnen, 2. I folkviseton. Sommarminnen, 3. Valse mignon. Sommarminnen, 4. Hambo. Sommarminnen, 5. Stiltje. Sommarminnen, 6. Efterklang. Sommarminnen. 1922.
Marcia funebrè, se Lyriska pianostycken. Andra samlingen. 2.
Melodi. Piano. 1916. [Blyerts].
Nu är det jul. Hambopolska för piano. 1928.
Fyra pianostycken. 1. Berceuse, op. 74, 2. Romans, op. 72, 3. Bröllopsmarsch, op. 70, 4. Preludium, C-dur, op. 96, 1920-1921., se även Fyra pianostycken. 4.
Prière. För piano. 1930. [Härtill även en st.:] Violoncell.
Procession des garçons pour piano. 1925.
Reminiscens, se Lyriska pianostycken: Första samlingen. 3
Resignation, se Lyriska pianostycken: Första samlingen. 4
Romans, se Fyra pianostycken.
Sensommarhambo. För pianosolo. 1925.
Tango intime för piano. 1930.
Till Brittmässan. Hambo för piano. 1925.
Till den käraste. Hambo för piano. 1925.
Vals. För pianosolo. 1920.
Vals rococo. För piano. 1928.
Valse brillante. För pianosolo. 1920.
Valse chromatique pour piano. [Titeländrad till:] Valse lyrique. 1925.
Valse mignon, se Lyriska pianostycken. Tredje samlingen. 3.

Piano fyra händer
Konsert-overture. D dur. För piano och fyra händer. 1919.
Lyrik, för pianosolo 4 händer. 1. Con moto, 2. Tempo di valse, 3. I folkton, 4. Allegro ma non troppo. 1919.
Maestoso. För pianosolo 4 händer. 1922. 2 ex.
Preludium. E dur. För piano och fyra händer. 1919.

Orgel
Adagio för orgel. 1933.
Adoratio för orgel. 1936.
Allegro giusto för orgel. 1935.
Andakt för orgel. 1934.
Antifoni, interludium och koral. För orgel. 1937.
Benediction för orgel. 1938.
Cantate Domino för orgel. 1947.
Communion för orgel. 1932.
Consolation - Consolatio - för orgel. 1938.
Die Erklärung Christi - Kristi förklaring ("Denne är min käre son"). För orgel. 1935.
Elevation för orgel. 1937.
Entrata för orgel. 1934.
Fantasi I, g-moll för orgel. 1922. [Blyerts].
Fantasi II, d-moll för orgel. 1922.
Fantasi III, e-moll för orgel. 1922.
Fantasi IV. [För orgel]. [Ofullb.]
Fantasi V för orgel. [Ofullb.]
Fantasi nr VI d-moll för orgel. 1933.
Fantasi VII, D-dur för orgel. 1933.
Huru länge skall mitt hjärta. Sv. ps. 45. Orgelkoral. 1948.
In festivo. För orgel. 1920. [Titeln ändrad till:] Sortie.
Improvisation för orgel. 1922.
Intermezzi för orgel. 1942.
Intermezzo för orgel. 1921.
Introduktion och koral, C-dur för orgel. [Överkorsad titel: Improvisata och Choral]. 1922.
Jesus är min vän den bäste. Sv. ps. 120. Orgelkoral. 1948.
Julsekvens för orgel. 1939.
Legender för orgel. 1941.
Liber cantus för orgel. 1946.
Maestoso för orgel. 1936.
Meditation för orgel. 1933.
Orgelkoral. 1936.
Offertorium för orgel. 1934.
Preludier för orgel. 1942.
Preludier och fugor för orgel. 1946.
Preludio solenne för orgel. 1938.
Prière för orgel. 1940.
Till kyrkan. [För orgel]
Toccata A-dur för orgel. 1940.
Toccata c-moll för orgel. 1940.
Toccata D-dur för orgel. 1941.
Toccata Dess-dur för orgel. 1939.
Vänligt över jorden glänser. Sv. ps. 35. Orgelkoral. 1948.

Verk med oklar besättning
Kyrkbygget (”Här lades grundstenen”, Nils Englund). Till visitationen i Staffans kyrka, Gefle, 1935. [För orgel? och deklamation].
Tango intime (”När i dag du går”). 

Verk skrivna under pseudonym
Taby, J.E., Valse d'amour. 1929. [För piano] [Blyerts].
Talby, J.E., Allt vad jag drömt (”Var mig blott alltid nära”). Foxtrot. Musik och refrängtext... 1930. Även ett ex. ... För sång, violin och piano.
Talby, J.E., Karneval. Foxtrot för violin och piano [med text: "Du är min..."]. 1930.
Talby, J.E., Sommar-hambo (”Nu sommaren är åter här”). 1931. Sångst.
Talby, J.E., Syncope för piano fyra händer. 1929.
Toby, J.E., Den första valsen. Vals för piano. 1928.
Toby, J.E., Tillägnan. Vals för piano. 1928.

Tryckta utgåvor
Tre andliga sånger för blandad kör. 1. Se, vi gå, 2. Så gick din gång till härlighetens land, 3. Saliga de. Norberg.
Helgat ljus! (”Lys helga ljus”), för damkör och orgel. Norberg. Part., 3 ex.
Julafton (”Det klingar av klockor”, Giovanni Lindeberg), för en röst med piano. Nordiska musikförlaget.
Två sånger för en röst med piano. 1. Weise = Visa, 2. Du bist wie eine Blume = Du är liksom en blomma. Dikter av Heinrich Heine. Nordiska musikförlaget.


Verk av Jacob Ekström

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 11