1. Allegro
2. Adagio
3. Menuetto
4. Finale: Allegro molto

  • Tillkomstår: senast 1916
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 12 min

Exempel på tryckta utgåvor

Wilhelm Hansen (1916), ed. nr. 16171

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek

Beskrivning av verket

1. Allegro: d-moll 4/4, /:39 takter:/72 takter, totalt 111 takter
2. Adagio: B-dur 3/4, 24 takter, Agitato 4/4, 3/4, 16 akter, Tempo I 3/4, 32 takter, totalt 72 takter
3. Menuetto: d-moll 3/4, /:8 takter:/:16 takter:/, D-dur, /:8 takter:/: 8 takter:/, d-moll, 24 takter, totalt 64 takter
4. Finale. Allegro molto: d-moll 2/2, 230 takter, D-dur, 51 takter, totalt 281 takter