Josef Eriksson (1872−1957)

Vandringen och målet

Opus 24 nr 5

Skriv ut
  • Tillkomstår: 3 februari 1931
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Hjalmar Procopé
  • Speltid: 2 min

Exempel på tryckta utgåvor

I häftet op. 24 3 - 5. Vandringen och målet, Tre dikter ur "Disjecta membra" av Hjalmar Procopé, Lundequistska bokhandeln, Uppsala 1933, komponistens egendom

I samlingen Svensk romanssång, Edition B, Sveriges körförbund / Gehrmans, Stockholm 1937

Beskrivning av verket

Andante e-moll 2/4 24 takter (8/:16:/). Reprisen tas om två gånger


Libretto/text

 

Vad är mera: vandringen eller målet,
det som vinnas kan, eller det som vanns?
Är ej flamman dock från det dragna stålet
mera skön än bladet i segrarnas krans?

Är ej riggen, fylld av svällande segel,
mera stolt i kampen med stormig sjö
än det lata skrovet på reddens spegel,
ankrat tryggt i lä av en lummig ö?

Är för färdmannen icke det fjärran ljuset
med sin glimt i natten vid vägens slut
mera lockande än det låga huset,
ur vars spruckna fönster det strålar ut?