Karl Michael von Esser (1736−1795?)

Skriv ut

Karl (Carl) Michael (Ritter) von Esser föddes förmodligen 1736 i Aachen och avled ca 1795 på okänd ort. Han var en violinvirtuos som gjorde stor lycka runtom i Europa och vistades i Sverige åren 1758−61. Därtill var han tonsättare, främst inriktad på sitt huvudinstrument violinen, men även med sinfonior i sin verklista. Ett mindre antal verk finns bevarade i Sverige.

Liv

Bakgrund

Karl Michael von Esser föddes sannolikt i Aachen 1736 (enligt uppgift döpt i Aachen 3 april 1737). Fadern lär ha varit violinist och sonen skickades till Dresden för att undervisas i violinspel av kapellmästaren Francesco Cattaneo. Han lärde sig även spela viola d’amore, ovisst var eller av vem.

Han började sin karriär som musiker vid hovkapellet i Kassel 1756. Redan efter två år lämnade han kapellet och åkte till Stockholm.

Tiden i Stockholm

Enligt vissa uppgifter skall von Esser i Stockholm ha fått anställning som hovkapellist, men det finns inget i de bevarade handlingarna som styrker detta. Däremot kan han möjligen ha haft någon form av anställning i det kapell som hertig Adolf Fredrik hade haft med sig när han kom till Sverige 1743 och som fortfarande fanns kvar vid hovet.  

von Esser deltog flitigt i Stockholms konsertliv. Under 1758 och 1759 spelade han enligt de tidningsannonser som finns bevarade flera gånger egna violinsolon och en egen violinkonsert. 1760 arrangerade han själv flera konserter under vilka han dirigerade men även spelade solostycken och violinkonserter; vid en konsert uppträdde han även som sångare. Enligt konsertannonser tycks han ha stannat kvar i Stockholm till våren 1761, då han återvände till Kassel och tjänsten som hovkapellmästare.

Den resande virtuosen

Men von Esser var emellertid en rastlös själ och lämnade Kassel utan tillstånd för att försörja sig som resande violinvirtuos. Det tycks råda enighet om att han vandrade genom Europa från Amsterdam (1764) till Rom (1772), där påven dubbade honom till riddare (Equites aurati Sancti Romani Imperii). Därefter åkte han till Paris, där han prisades för sitt virtuosa spel. I London 1775−76 tjänade han ihop en förmögenhet på sin konsertverksamhet. Efter ett kort mellanspel i Wien åkte han till Bern 1777, därefter Basel 1779. I några brev från 1780 beskriver Leopold Mozart hur von Esser under en huskonsert ackompanjerade hans dotter ”passabelt”, men ger von Esser mera beröm för hans viola d’amore-spel (”charmant”) vid en konsert i Salzburg samma år. Wolfgang Amadeus Mozart, som träffade von Esser samma år i München, kallade honom för ”en narr”. Far och son Mozart hade hört von Esser spela i Mainz redan 1763 − och Wolfgang tyckte då att han spelade bra, men gjorde ”för mycket utsirningar” och borde ha hållit sig till noterna.

Efter några år i Tyskland och Österrike flyttade von Esser till Spanien ca 1786 och drog sig tillbaka från konsertliven 1791. Han lär ha avlidit 1795, ovisst var.

Som en kuriositet kan nämnas att enligt Johan Fredrik Hallardt ska von Esser ha träffat prins Karl under dennas resa till Italien 1781 och då bett om att få återkomma till Stockholm. Kung Gustav III motsatte sig detta då von Esser, trots ekonomisk hjälp från kung Adolf Fredrik, lämnat Stockholm 1761 med skulder efter sig.

Verk

Karl Michael von Esser skrev framförallt verk för violin, nämligen sonater, duor och minst en violinkonsert, men han komponerande även trior, kvartetter, sex sinfonior, några kyrkomusikaliska verk och en opera. Inga verk finns bevarade i autograf, utan huvudsakligen är det avskrifter och några tryck. I svenska bibliotek finns ett tryck, sex menuetter samt några samlingar med sonater och duor i handskrift. Om dessa verk skrevs under hans uppehåll i Sverige vet man inte. Det som har gjort von Esser namn känt i den svenska musiktraditionen är hans polonäser; åtminstone åtta olika polonäser ”efter Esser” finns bevarade i svensk folkmusiktradition.

Veslemøy Heintz © 2016

Bibliografi

Eitner, Robert: Biografisch-bibliographisches Quellen-Lexikon der Musik und Musikgelehrten christlicher Zeitrechnung bis Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, Graz: Akademische Druck- und Vlg-Anstalt, 1959−60.
”von Esser, Karl Michael”, i: Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopädie der Musik. Personenteil 6, E-Fra, Kassel: Bärenreiter, 2001.*
Hallardt, Johan Fredrik: ”Biografiskt musik-lexikon. Del 1–4”, Musik- och teaterbibioteket, handskrift 36 a-d.
Karle, Gunhild: Kungl. Hovkapellet i Stockholm och dess utövare 1697−1771, Uppsala: G. Karle, 2002.
Klein, H.: ”Die Mozarts, der Ritter Essen und zwei junge Salzburger Theologen”, i: Mozart Jahrbuch, 1959, s. 219−222.
Macklin, Kersti: ”Om Essers polonäs och Lif Anders polska”, Tidig musik, nr 3 2005.
Norlind, Tobias, Trobäck, Emil: Kungl. Hovkapellets historia 1526−1926. Minnesskrift, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1926.
Riemann, Hugo: Musiklexikon, Mainz: Schott, 1959−1975.
Stellan Mörner, C G: "Rariteter ur en okatalogiserad notsamling i Kungl. Biblioteket", Svensk tidskrift för musikforskning, vol. 43, 1961, s. 273−281.
Vretblad, Patrik: Konsertlivet i Stockholm under 1700-talet, Stockholm: Norstedt, 1918.

Verköversikt

Sångspel (Die drei Pächter, förkommet), orkestermusik (6 sinfonior, violinkonsert), vokala verk med orkester (2 offertorier för tenor, basso continuo, orkester och orgel), kammarmusik (12 stråkkvartetter, 12 trior för violin, flöjt och basso continuo, 10 trior för två violiner och basso continuo, 12 sonater för violin och basso continuo, 6 menuetter för violin, viola, basso continuo, oboe och horn, 26 duor för två violiner, 2 polonäser för violin och basso continuo). Av dessa finns följande bevarade i Sverige: 6 menuetter, 18 duor för två violiner, 12 violinsonater m.m.

Samlade verk

Verk bevarade i Sverige

Tryck
Sex menuetter, för violin, viola, basso continuo, oboe, horn.

Handskrifter
18 duor för 2 violiner.
Allegro för 2 violiner.
Polonäs i D, för violin och basso continuo.
Polonäs i G, för violin och basso continuo.
12 sonater för violin och basso continuo.

Verkförteckning baserad på RISM-databasen och enligt dennas beskrivningar

1. Trios (instr.) - vl, b, fl RISM A/I E 837.
2. 6 Duets - Eb major; vl (2); Manuscript; S-HÄ ohne Signatur.
3. 6 Trios - vl (2), vlc; Manuscript; D-ZL ohne Signatur.
4. Quartets (instr.) - RISM A/I E 833.
5. 6 Duets - Eb major; vl (2); Manuscript; S-Sm ohne Signatur.
6. Sonatas - G major; vl, b; DTB 16 deest; Manuscript; S-Skma (Musik Rar).
7. Quartets (instr.) - RISM A/I E 834.
8. Trios - C major; vl (2), vlc; Manuscript; D-ZL ohne Signatur.
9. 2 Duets - vl (2); Manuscript; US-Wc M287.A2 E78.
10. 6 Sonatas - F major; vl, b; Manuscript; S-L Saml.Kraus 182.
11. Symphonies - 2 vl, t-vla, b, 2 ob, 2 cor RISM A/I E 830.
12. Quartets (instr.) - D; G; C; c; F; B|b; 2 vl, vla, b RISM A/I E 832; EE 832.
13. Trios (instr.) - D; A; E|b; B|b; F; C; 2 vl, b RISM A/I E 836.
14. Duets (instr.) - G; D; A; F; B|b; E|b; 2 vl RISM A/I E 838.
15. Duets (instr.) - 2 vl RISM A/I E 839.
16. Sonatas - G major; vl, b; DTB 16 deest; Manuscript; S-Skma C 1-R.
17. Trios - D major; vl (2), vlc; Manuscript; D-ZL ohne Signatur.
18. Trios - G major; vl (2), vlc; Manuscript; D-ZL ohne Signatur.
19. Trios - F major; vl (2), vlc; Manuscript; D-ZL ohne Signatur.
20. Trios - Bb major; vl (2), vlc; Manuscript; D-ZL ohne Signatur.
21. Trios - Eb major; vl (2), vlc; Manuscript; D-ZL ohne Signatur.
22. 2 Offertories - V (2), orch, org; Manuscript; PL-OPsm ohne Signatur.
23. Sonatas - C major; vl, b; DTB 16 deest; Manuscript; S-Skma (Musik Rar).
24. Sonatas - G major; vl, b; DTB 16 deest; Manuscript; S-Skma (Musik Rar).
25. Sonatas - D major; vl, b; DTB 16 deest; Manuscript; S-Skma Alströmer saml. 151:14.
26. Polonaise di Sicelia - D major; vl, b; DTB 16 deest; Manuscript; S-Skma C 1-R.
27. Polonaises - G major; vl, b; DTB 16 deest; Manuscript; S-Skma C 1-R.
28. 2 Polonaises - D major; vl, b; Manuscript; S-SK 704.
29. 6 Duets - Eb major; vl (2); Manuscript; S-Uu Instr. mus. i hs. 14:18.
30. Allegro moderato - C major; vl (2); Manuscript; S-Uu Instr. mus. i hs. 79:25.
31. 6 Duets - Eb major; vl (2); Manuscript; S-L Saml.Kraus 413.
32. Duets - Bb major; vl (2); DTB 16 deest; Manuscript; US-Wc M287.A2 E78.
33. Concertos - Bb major; vl, orch; Manuscript; D-RH Ms 192.
34. Symphonies - D; G; C; F; B|b; E|b; 2 vl, taille, b, 2 ob, 2 cor RISM A/I E 829; EE 829.
35. Minuets - D; G; C; F; B|b; E|b; 2 vla, b, 2 ob, 2 cor, clav RISM A/I E 831.
36. Trios (instr.) - C; G; D; A; F; B|b; 2 vl, b RISM A/I E 835.
37. Duets - D major; vl (2); DTB 16 deest; Manuscript; US-Wc M287.A2 E78.
38. Deus misereatur nostri - A major; B, orch, org; Manuscript; PL-OPsm ohne Signatur.
39. Deus misereatur nostri - E major; V (2), orch, org; Manuscript; PL-OPsm ohne Signatur.


Verk av Karl Michael von Esser

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade