• Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Prinsessan Eugénie
  • Arrangemang/bearbetning: Ursprungligen för damkör S.S.A.A., här arr för blandad kör av Emil Anjou tryckt 1935
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

Blandad kör S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår som nr 322 i Musikbilaga till Sången, tryckt 1935. Signum på Musik- och teaterbiblioteket: KB/Sv Saml 1050: 4: 322. 1935 s. 659 (Kortkatalog för noter -1985, åtkomlig online)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autograf med ursprunglig damkörsversion ingår i Andeliga sånger, Bernadottesamlingen

Beskrivning av verket

Andantino E-dur 3/4


Libretto/text

Ack hvilken dyrbar frid ... ...


Mediafiler

Referenser

  • Partitur