Maria Frykholm (1832−1871)

Nya folkvisor från Östergöthland upptecknade och utgifna av Maria Frykholm

Skriv ut
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Detaljerad speltid: 12 sånger, var och en med en speltid på 2-4 minuter

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Hirsch, nr 1009 (1860)

Beskrivning av verket

1. Stjernarps-fiskare ("Det lyser ett bloss")
2. Stjernarps-fiskare ("Det lyser ett bloss")
3. Skiljsmessan ("Ack, om jag kunder glömma bort")
4. Fåglasången ("Så gångar jag åt den grönaste äng")
5. Drömmen ("Mig tycktes i lunden ha varit")
6. Magdalena ("Och Magdalena gick åt källeflod")
7. Saknaden ("Kom fram du ljufva lund")
8. Längtan ("Du som har mig hela hjerta")
9. Sorgens makt ("Det led sig åt ottan")
10. I valet och qvalet ("Kulen höst med regn och töcken")
11. Rivalerna ("Det var ett par jungfrur")
12. Den muntre gossen ("Kersti du kom du så skola vi svänga")