Maria Frykholm (1832−1871)

Folkvisor från Wermland för en röst med accompagnement af pianoforte med swensk och tysk text samlade och utgifna av Maria Frykholm

Skriv ut
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Detaljerad speltid: 16 sånger, var och en med speltid på ca 2-4 minuter

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Hirsch, nr 589 (1854)

Beskrivning av verket

1. Den öfvergifne ("En gång, men aldrig mera")
2. Jungfru Considonia ("Och jungfri Considonia i Strängnese stad")
3. Olof Adelin ("Olof Adelin han tjente på konungens gård")
4. Drottningens visa (Ingen dyr och ingen nyckel")
5. Den sorgsna ("I ängslan jag sitter")
6. Afskedet ("Farväl min far!")
7. Jungfrun ("Och jungfrun hon gångar sig")
8. Blomsterskriften ("Jag drömde att jag vari en hage")
9. Påskleken ("Ack, om ni visste")
10. Den väntade ("Rättnu af mina blomstringsår")
11. Gutens frieri ("Och guten sköt ut båten")
12. Orve ("Hvad sjunger du för en visa")
13.Michaelidagen ("Och Michaelidagen som faller in i år")
14. Och alla de bergen
15. Jag går i tusen tankar
16. Och spelegossen och Runsa