Maria Frykholm (1832−1871)

Den öfvergifna. Försök i folkvisars anda

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tryckt 1860, sannolikt tillkommen inför publicering
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Maria Frykholm
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Bror Casper (pseudonym för Maria Frykholm): Strödda träsnitt (1860) - opaginerad musikbilaga, text på s 27

Beskrivning av verket

Agitato Ess-dur 4/4


Libretto/text

Nog minns ja´hur det va´när den lilla vännen for

och jag kände mig så ensam uti verlden.

Lärkan sjöng, göken gol, och hvar äng i blomma stod

men för mig fanns ingen glädje mer i verlden.

När han kom med sin bössa och sitt skallande horn

echot svarte från klippor och vallar och torn,

men jag sörjer den fröjd som är flyktad.