Jenny Fahlstedt (1853−1906)

Vill du hålla mig kär?

Skriv ut
  • Tillkomstår: Före 1880, då sången trycktes
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Robert Tolf
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Svenska Familj-journalen, band 19, 1880

Beskrivning av verket

2/4, F-dur, Andantino quasi allegretto, 4 takter, //:26 takter://

Länkar

Svenska Familj-journalen


Libretto/text

1. Vill du hålla mig kär?

Vill du vara min vän,

ej i lifvets förtrollande majdagar blott?

O, jag frågar dig här, 

kan du älska mig än,

då vår härliga ungdom förgått?

Hvad jag drömde som barn,

nu jag spörjer för Gud:

Får jag kalla dig min?

Vill du bliva min brud?

2. Minns du sommarens dar,

då det väl var förbi

med vår möda och aftonens svalka kom,

hvad det underbart var,

hur vi längtade, vi

att få svärma i stjärnkvällen om.

O, du knoppande blomma i lefvnadens vår!

O, du heliga kärlek vid tjugo år!