John Fernström (1897−1961)

Ni-Si-Pleng

opus 87

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1940-talet, arbetet avbröts när Fernström orkestrerat sats 5.
  • Verktyp: Balett / Dansverk, en akt
  • Uruppförande: 20 maj 1998 på Göteborgsoperan. Svenska Balettskolan, Göteborgs Ungdomssymfoniker under ledning av Finn Rosengren
  • Arrangemang/bearbetning: Sats 4-14 är orkestrerade efter tonsättarens skisser av Hans Söderberg inför uruppförandet 1998
  • Speltid: 45 min
  • Detaljerad speltid: 45-50 min

Instrumentering (besättning)

2*.2*.2*.2 / 2.2.1.1 / timp, 2 perc, xyl/mar, hp, cel, pno / str
(picc, cor angl, bass clar)

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik

  • Autografen återfinns: Svensk Musik (STIM)
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Originalinstrumentationen till sats 4 och 5 finns i Lunds Universitetsbibliotek.

Litteraturhänvisning

Kleen, Tyra: Ni-Si-Pleng. En historia om svarta barn, berättad och ritad för vita barn (J. A. Lindblads förlag, Uppsala, 1924)

Beskrivning av verket

[Första tablån]
1. Förspel och Entrédans.
Förspel: Andantino 4/4 34 takter
Entredans Moderato grazioso 3/4 28 takter /4/:24:/), Poco più moto /:12:/ takter, Tempo 1 31 takter, totalt 71 takter
2. Orientalisk festmusik: Allegro 3/4 86 takter
3. Den heliga fågelns dans: Allegro moderato 3/4 blandat med 4/4 /:14 takter, Piú mosso 7 takter, Tempo 1 1 takt:/, Più mosso 40, Tempo 1 3 takter, Allegro 2 takter, Tempo 1 1 takt, Da capo t.o.m. takt 22, Coda Allegro molto 10 takter, totalt 78 takter exkl. repris och da capo.
4. Pantomim: fjärdedel = 76 4/4 34 takter
Därefter Nr 2 Orientalisk festmusik takt 1 - 42
5. Ni-Si-Plengs sortie: fjärdedel = 104 4/4 24 takter
Andra tablån
6. Fjärilsdans: Allegro 4/4 84 takter
7. Apornas dans: Allegro 4/4 42 takter (/:21:/21), Presto 6 takter, Moderato 3 takter, Presto 4 takter, Moderato 3 takter, totalt 58 takter
8. Ormdans och Pantomim: Moderato 4/4 17 takter, Stringendo 11 takter, 3/4 [Allegro] 8 takter, totalt 36 takter
9. Svärdsdans: Tempo di bolero 2/4 växlande med 3/4 123 takter (43/:3:/77), meno mosso 5 takter, Poco più mosso 24 takter, totalt 152 takter
10. Pantomim: Andante 4/4 15 takter, Allegro 93 takter, totalt 108 takter
Tredje tablån.
11. Introduktion: Moderato 4/4 40 takter, accellerando 17 takter, Allegro 39 takter, totalt 96 takter
12. Djävulsdans: fjärdedel = 132 4/4 95 takter
13. Ormdansen: fjärdedel = 104 3/4 116 takter
14. Ni-Si-Plengs segerdans: fjärdedel = 50 stringendo poco a poco 2/4 61 takter
15. Finale: Moderato 4/4 30 takter, accellerando 17 takter, Allegro 18 takter, Poco sostenuto 7 takter, Allegro 3/4 87 takter, totalt 159 takter


Verkkommentar

Under 1940-talet utvecklade Tyra Kleen, författare till barnboken Ni-Si-Pleng, John Fernström och koreografen Karl Gustaf Kruuse planerna på att göra en balett med Kleens bok som utgångspunkt. Men arbetet avstannade vid en tidpunkt, då Fernström hunnit skissera hela verket och instrumentera satserna 1-5.

För att rädda åtminstone delar av musiken ställde Fernström samman en svit av de tre första satserna, kallad Svit nr 1 ur musiken till baletten Ni-Si-Pleng op 87 b. Resten av baletten instrumenterades inför uppförandet i Göteborg av Hans Söderberg, utan vetskap om att tonsättaren även fullbordat även sats 4 och 5. Av dessa spelades sats 4 i Söderbergs arrangemang och sats 5 i Fernströms original.

Även Söderbergs satser kan spelas som Svit nr 2 ur musiken till baletten Ni-Si-Pleng op.87b. Denna uruppfördes 6 december 1997 i Stadshallen i Lund av Akademiska kapellet i Lund under ledning av Johan Åkesson.

Finn Rosengren