John Fernström (1897−1961)

Svit nr 1 ur musiken till baletten Ni-Si-Pleng

opus 87 b

Skriv ut

1. Förspel och Entrédans
2. Orientalisk festmusik
3. Den heliga fågelns dans

  • Tillkomstår: Slutet av 1940-talet
  • Verktyp: Orkesterverk i flera satser
  • Speltid: 11 min

Instrumentering (besättning)

2*.2*.2.2 / 2.2.1.1 / timp, 2 perc, xyl, hp, cel, pno / str
(picc, cor angl)

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik

  • Autografen återfinns: Svensk Musik (STIM)

Litteraturhänvisning

Kleen, Tyra: Ni-Si-Pleng. En historia om svarta barn, berättad och ritad för vita barn (J. A. Lindblads förlag, Uppsala, 1924)

Beskrivning av verket

1. Förspel och Entrédans.
Förspel: Andantino 4/4 34 takter
Entredans Moderato grazioso 3/4 28 takter /4/:24:/), Poco più moto /:12:/ takter, Tempo 1 31 takter, totalt 71 takter
2. Orientalisk festmusik: Allegro 3/4 86 takter
3. Den heliga fågelns dans: Allegro moderato 3/4 blandat med 4/4 /:14 takter, Piú mosso 7 takter, Tempo 1 1 takt:/, Più mosso 40, Tempo 1 3 takter, Allegro 2 takter, Tempo 1 1 takt, Da capo t.o.m. takt 22, Coda Allegro molto 10 takter, totalt 78 takter exkl. repris och da capo.


Verkkommentar

Under 1940-talet utvecklade Tyra Kleen, författare till barnboken Ni-Si-Pleng, John Fernström och koreografen Karl Gustaf Kruuse planerna på att göra en balett med Kleens bok som utgångspunkt. Men arbetet avstannade vid en tidpunkt, då Fernström hunnit skissera hela verket och instrumentera satserna 1-5.

För att rädda åtminstone delar av musiken ställde Fernström samman en svit av de tre första satserna, kallad Svit nr 1 ur musiken till baletten Ni-Si-Pleng op 87 b.

Finn Rosengren