John Fernström (1897−1961)

Stråkkvartett nr 6 [g-moll], i 7:de zigenartonarten på g

opus 81 b

Skriv ut

1. Allegro
2. Lento doloroso — Allegro — Moderato drammatico — Tempo 1:mo — Lento
3. Scherzo: Vivo — Trio — Scherzo D.C.
4. Finale: Allegro — Più vivo

  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 25-30 min

Exempel på tryckta utgåvor

STIM (Svensk Musik)

Beskrivning av verket

1. Allegro g-moll 3/4 194 takter.
2. Lento doloroso d-moll 3/4 34 takter, Allegro 16 takter,Moderato drammatico 4/4 (C) 8 takter, 3/4 7 takter, Tempo 1:mo 18 takter, Lento 6 takter, totalt 89 takter.
3. Scherzo: Vivo c-moll 6/8 /:2 takter, 2/4 4 takter, 6/8 10 takter:/ 2/4 7 takter, 6/8 4 takter, 2/4 4 takter, 6/8 10 takter, Trio 13 takter, /:5 takter:/30 takter, Scherzo D.C. al Fine, totalt 130 takter (inkl. D.C.).
4. Finale: Allegro c-moll 4/4 (C) 66 takter, g-moll 62 takter, Piu vivo 3/4 61 takter, totalt 189 takter.


Verkkommentar

I en förklaring till titelns "i 7:de zigenartonarten på g", skriver Fernström: "Enligt Georg Cappelens klassifikation. I rytmiskt och melodiskt hänseende har ingen anknytning till zigenarmusiken eftersträvats."