John Fernström (1897−1961)

Fyra folkmelodier satta för stråkkvartett

opus 82

Skriv ut

1. Skämtvisa ("Långt bort i skogen"): Allegro
2. En gång i bredd med mig: Andante
3. Realistiska variationer över Bonden han gick sig i furuskog: Moderato - Allegro subito - Tempo I - Poco più mosso - allargando
4. Klang, min vackra bjällra: Tempo di polska

  • Tillkomstår: 1946
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

STIM

Beskrivning av verket

1. Skämtvisa ("Långt bort i skogen"): Allegro G-dur 4/8, 4 takter, 3/8, 1 takt, 4/8, 6 takter, 3/8, 3 takter, 4/8, 6 takter, 3/8, 5 takter, 4/8, 6 takter, 3/8, 7 takter, 4/8, 2 takter, 3/8, 3 takter, 4/8, 2 takter, totalt 45 takter
2. En gång i bredd med mig: Andante a-moll 3/8, 40 takter
3. Realistiska variationer över Bonden han gick sig i furuskog: Moderato G-dur 4/4 (C) (bonden han gick sig med robusta kliv), 8 takter, Allegro subito (bonden blev rädder, sprang hem igen), 8 takter, (och kärringen satt vid sin spinnrock och spann), 2 takter, Tempo I, 8 takter, (Och bonden han spände sin båge mot knä, så sköt han den kråkan i högsta trä.), 3 takter, E-dur, 24 takter, G-dur (Av skrovet di gjorde ett gungande skepp, ju värre det segla' dess värre det geck), 4 takter, Poco più mosso, 8 takter, allargando, 3 takter, totalt 68 takter
4. Klang, min vackra bjällra: Tempo di polska G-dur 3/4, 44 takter