• Tillkomstår: ca 1940-1950
  • Verktyp: Cello och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Svensk Musik

Beskrivning av verket

[Ingen tempobeteckning] d-moll 4/4 (C), 31 takter, 3/4, 1 takt, 4/4 (C), 1 takt, Poco più mosso, 20 takter, Tempo I:mo, 15 takter, 3/4, 1 takt, 4/4 (C), 4 takter, totalt 73 takter