John Fernström (1897−1961)

Stråkkvartett nr 1

opus 6

Skriv ut

1. Allegro molto — Lento
2. Adagio
3. Finale: Vivace

  • Tillkomstår: 1920, reviderad 1929
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Uruppförande: Helsingborg 1923
  • Speltid: 15 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik (STIM), SMIC9834 (handskrift)

Beskrivning av verket

1. Allegro molto 6/8 E-dur, 241 takter (1 /:81:/159) Lento 8 takter
2. Adagio 4/4 (C) a-moll, 29 takter
3. Finale: Vivace 4/4 (C) E-dur 44 takter, C-dur 49 takter, E-dur 59 takter, totalt 152 takter