• Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Sveriges Radios Musikbibliotek

Beskrivning av verket

Andante tranquillo [?, otydlig blyertsanteckning] e-moll 4/4 (C)15 takter, E-dur 12 takter, 3/4 2 takter, 4/4 (C) 8 takter, totalt 37 takter.


Libretto/text

Jag har varit, som ett blad, som farit
öfver hårda vägars smuts och damm:
Hösten tog mig, stormen bar mig,
bar mig ständigt, ständigt hjälplöst fram.
Men i vinden var jag likväl blad af trädet,
dröm af skogen, själ af jordens själ:
hennes drömmar var jag trogen
och i mullen slumrar jag som del
av det höga och det ljusa av de vindar
vilka brusa i mitt hemträds kronor,
i mitt hemträds kronor än.