• Tillkomstår: 1911
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Sven Lidman
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Wilhelm Hansen, Köpenhamn, med tryckplåtsnummer 15282

Beskrivning av verket

Andante tranquillo ciss-moll 4/4 (C) 15 takter, Dess-dur 22 takter, sammanlagt 37 takter


Libretto/text

Jag har varit
som ett blad som farit
öfver [sic] hårda vägars
smuts och damm