• Tillkomstår: omkring 1905
  • Verktyp: Orgel
  • Speltid: 8 min
  • Detaljerad speltid: 7:21 (Ralph Gustafsson)

Exempel på tryckta utgåvor

• Neue grössere und kleinere Orgelstücke zur übung sowie zum gottesdienstlichen- und Konzert-Gebrauch; Band III (ed. Johannes Diebold)
Otto Junne Leipzig, 1909
• Cantorgi förlag, 2006, CF-5002
Harald Fryklöf Samtliga orgelverk

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Moderato e-moll 6/8 115 takter


Verkkommentar

Det låga opustalet, fugaformen samt det faktum att verket är koncipierat för en 2-manualig orgel (Musikaliska akademins orgel hade två manualer medan de flesta kyrkorglarna i Stockholm hade tre) indikerar att det skulle kunna vara fråga om ett ambitiöst studiearbete, vilket innebär att fugan således kan vara komponerad omkring 1905, då han avslutade sina studier för Johan Lindegren.