Harald Fryklöf (1882-1919)

Symfoniskt stycke
Konsertstycke in stile profano

Skriv ut

Allegro energico, Pastorale tranquillo, Poco mosso, Adagio, Tempo I, Pastorale tranquillo, Adagio, Tempo I

  • Tillkomstår: 1 november 1916
  • Verktyp: Orgel
  • Speltid: Ca. 15-20 min
  • Detaljerad speltid: 15:34 (Ralph Gustafsson)

Exempel på tryckta utgåvor

• Musikaliska Konstföreningen 1926
• Cantorgi förlag 2006, CF-5002
Harald Fryklöf Samtliga orgelverk

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Allegro energico d-moll 4/4 (C) 48 takter, Pastorale tranquillo F-dur 41 takter, Poco mosso b-moll, fiss-moll 30 takter, Adagio D-dur, d-moll 58 takter, Tempo I d-moll, D-dur 35 takter, Pastorale tranquillo D-dur, d-moll 28 takter, Adagio 6 takter, Tempo I d-moll 8 takter, totalt 254 takter


Verkkommentar

De båda versionerna skiljer sig åt mest vad gäller notationen. Båda versionerna finns tryckta i samlingsutgåvan på Cantorgi förlag.