• Tillkomstår: 1834?
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Geijer, Erik Gustaf (1783-1847)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Abraham Lundquists musikförlag

Beskrivning av verket

Agitato non troppo, f-moll/F-dur, 4/4 (C), 26 takter


Libretto/text

O, föll uti ditt unga hjärta
en gnista af den låga blott,
som gifver fröjd, som gifver smärta,
blef snillets gudalån din lott,
låt uppåt då dess flamma flöda,
den mot sitt ursprung tar sin fart
Ack! Vet, den skall ditt lif föröda,
men vet, den är af himmmelska art.