Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Första aftonen i det nya hemmet

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1834?
  • Verktyp: Röster och piano
  • Textförfattare: Erik Gustaf Geijer
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquist Musikförlag

Beskrivning av verket

Andante con moto, D-dur, 6/8, 20 takter


Verkkommentar

Sången finns även i andra sättningar. Se vidare separata registreringar av respektive version.


Libretto/text

Jag vet en hälsning mera kär, än, värld, hvad du kan ge;
den heter frid, Guds frid det är, och därom vill jag be,
Kom då, o frid, dröj i mitt tjäll, blif bästa, bästa gästen min!
Ty dagen skrider; det blir kväll,
och natten bryter in, och natten bryter in.