• Tillkomstår: Okänt
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Tonsättaren
  • Speltid: 1 min

Exempel på tryckta utgåvor

I samlingen Erik Gustaf Geijer, Sånger, originalupplagan, häfte 6, J. C. Hedbom, Stockholm [1840]

I samlingen Geijers sånger, häfte 1, Abraham Lundquist, Stockholm utan år

I samlingen Walda sånger vid piano af E. G. Geijer, häfte 2, Abraham Lundquist, Stockholm utan år

I samlingen Erik Gustaf Geijer, häfte 1, Sånger vid piano, Abraham Lundquist, Stockholm 1912, reprint 1984

I samlingen Svensk romanssång, Edition B, Sveriges körförbund / Gehrmans, Stockholm 1937

I samlingen Sånger vid piano, Erik Gustaf Geijer, häfte 1, Gehrmans, Stockholm utan år

Beskrivning av verket

Moderato D-dur 6/8 15 takter


Libretto/text

Odlaren strör i mörka mullen
fröets sådd för kommande skörd.
Däröver vandra höstens skurar,
däröver bäddas vinterns snö.
Han gör som jag:
begraver sitt hopp,
han tror som jag på sol och vår.