• Tillkomstår: Tillkomstår okänt; tryckt i början av 1840-talet
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: tonsättaren
  • Speltid: 1 min

Exempel på tryckta utgåvor

• I häftet "E.G. Geijers sånger, originalupplagan, häfte 8", J.C. Hedbom, Stockholm utan år [början av 1840-talet]
• I häftet "E.G. Geijers sånger, häfte 2", Lundquist, Stockholm utan år
• I häftet "Sånger vid piano af E.G. Geijer, häfte 2", Lundquist, Stockholm utan år
• I häftet E.G. Geijer: "Sånger vid piano, häfte 2", Lundquist, Stockholm 1936
• I samlingen "Svensk Romanssång, Edition A", Sveriges Körförbunds förlag, Stockholm 1937

Beskrivning av verket

Poco moto tranquillo G-dur 12/8 19 takter


Libretto/text

Ej jag i framtids dunkla fjärran
skåda ville, om jag det fick.
Men min förtröstan är på Herran,
och jag lever uti hans blick.
Dunklare än all framtidsskiften
döden är, och likväl har hopp.
Herre, din morgon ock gryr i griften.
Du har fört livet därur opp.