• Tillkomstår: Ca 1830-1840
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Gustaf Geijer
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquist Musikförlag, Stockholm

Beskrivning av verket

Moderato D-dur 4/4, 21 takter


Libretto/text

Skogen talar, böljan talar, bäcken talar allra bäst.

Tala djur och berg och dalar, mänskan talar allra mest.

Tig du stilla uti ringen. Hör ej mycket på!

Ty det bästa säger dig ingen.

Vis är blott den, som kan tystna'n förstå.