• Tillkomstår: Ca 1830-1840
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Gustaf Geijer
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquist Musikförlag, Stockholm

Beskrivning av verket

Allegretto a-moll 6/8, 18 takter


Libretto/text

Litet gnabb ibland skadar intet grand, om man blott älskar hvarann;

mulen himmel ock klarnar åter opp, så är naturens lopp.

Hjärtat i sin bur är ett litet djur,

som tar stundom häftig fart,

kärlek och tro smeka det till ro,

smeka det till ro helt snart.

När som jag tänker på min vän,

solsken har hjärtat då igen.