Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Dubbelsonat för piano f-moll

Skriv ut

[1.] Allegro non tanto
[2.] Andante sostenuto
[3.] Presto

  • Tillkomstår: Verket trycktes 1820 (enligt Monumenta Musicae Svecicaes notutgåva)
  • Verktyp: Piano 4 händer
  • Dedikation: "Till minne af Fru Anna Elisabeth Löwenhjelm, Född af Geijerstam, Hennes sörjande Make, och Moder Tillegnad af E. G. Geijer" (enligt faksimil i Monumenta Musicae Svecicaes notutgåva)
  • Speltid: Ca. 25-30 min
  • Detaljerad speltid: 25' enligt radiosändning med pianisterna Mats Jansson och Yoriko Asahara (1992)
    20'44'' enligt Fermats LP-utgåva

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae: 19, Edition Reimers ER 107029 (2000); Ed.: Bertil Wikman

Beskrivning av verket

[1.] Allegro non tanto f-moll - h-moll - f-moll 4/4 (C)
[2.] Andante sostenuto F-dur 4/4 (C)
[3.] Presto f-moll 4/4 (C)