Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Sonat för Piano Forte [g-moll]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Maj 1810 i Sidmouth, Devonshire (enligt notutgåvan)
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: "Tillägnad [sic] Hans Wördade Wänner Christina von Hofsten och Bengt Gustaf von Rappholt" (enligt notutgåvan)
  • Speltid: Ca. 25-30 min

Exempel på tryckta utgåvor

[Avskrift av] Lennart Hedwall, 1977
Hans Ahlborg Musik i samarbete med Svenska Klaverets Vänner

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Instrum.mus. i hdskr: 87 (enligt notutgåvan)

Beskrivning av verket

I. Allegro assai g-moll alla breve
II. Andante G-dur - g-moll - G-dur 4/4 (C) - [2/4] - 4/4 (C)
III. Capriccio: Vivace e scherzando G-dur 4/4 (C)