Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Sångprogrammet. Valda Sånger med Piano af de förnämste Tonsättare. 3dje häftet. No 3. Kommer ej våren?

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (sången publicerades 1839)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: (Erik Gustaf Geijer)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquist, Kongl. Hof-Musikhandlare, Abr. L. 2676
(Sånger vid piano af E. G. Geijer, Häft. II, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 4436)

Beskrivning av verket

Allegretto f-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

[1.] I solglans än snöklädda fältet står

[2.] Med vintren [sic] mig sorg gaf det flyende år