Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Sångprogrammet. Valda Sånger med Piano af de förnämste Tonsättare. 2dra häftet. No 7. Mod och försakelse

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1839 (sången publicerades 1842)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: (Erik Gustaf Geijer)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquist, Kongl. Hof-Musikhandlare, Abr. L. 2484

Beskrivning av verket

Agitato non troppo f-moll - F-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

(Sången lär ha skrivits för Jenny Lind)


Libretto/text

O, föll uti ditt unga hjerta
en gnista af den låga blott