Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Sångprogrammet. Valda Sånger med Piano af de förnämste Tonsättare. 3dje häftet. No 10. Salongen och skogen

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (sången publicerades 1839)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: (Erik Gustaf Geijer)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquist, Kongl. Hof-Musikhandlare, Abr. L. 2676
(Sånger vid piano af E. G. Geijer, Häft. II, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 4436)

Beskrivning av verket

Andantino g-moll 6/8


Libretto/text

[1.] Stojande verld! du mig plågar.
Hvar finnes stillhet? dit vill jag vandra

[2.] Hellre i skogen jag vankar.
Aftonens flägt genom kronorna susar