Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Sångprogrammet. Valda Sånger med Piano af de förnämste Tonsättare. 1sta häftet. No 2. Vallgossens visa

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (sången publicerades 1841)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: (Erik Gustaf Geijer)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquist, Kongl. Hof-Musikhandlare, Abr. L. 2483
(Sånger vid piano af E. G. Geijer, Häft. II, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 4436)

Beskrivning av verket

Non troppo lento d-moll 6/8


Libretto/text

På berget jag sitter, rundt om mig allt tiger,
i qvällen jag sjunger för mig sjelf [sic]