Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Sångstycken med accompagnement för Piano-Forte [Hft 1]. [8.] Tonerna

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1829 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Gustaf Geijer
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm hos J.C. Hedbom. Stentryck af J. Meijer. (Ed.nr. saknas.)

Beskrivning av verket

Andante Ass-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
[1.] De små. Duo
[2.] Söderländskan i Norden
[3.] I en ung Flickas Album
[4.] Höst-Visa. Duo
[5.] Soldat Flickorna [sic]. Duo
[6.] Blomplockerskan
[7.] Bilden
[8.] Tonerna


Libretto/text

Tanka [sic], hvars strider blott natten ser!
Toner hos Eder om hvila den ber.
Hjerta, som lider af dagens gny!
Toner, till Eder, till Er vill det fly.