Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Nya Sånger med accompagnement för Piano-Forte [Hft 2]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1830-1840; Enligt blyertsanteckning på noterna i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes häftet 1835 (se vidare separat registrering av resp sång)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Gustaf Geijer
  • Speltid: Ca. 15-20 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker (se vidare separat registrering av resp sång)

Soloröster/kör

Se separat registrering av resp sång

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm hos J.C. Hedbom. Stentryck af J. Meijer. (Ed.nr. saknas.)

Beskrivning av verket

Se separat registrering av resp sång


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
No 1. Vår sång [terzett]
No 2. Den första sommarflägten. Trio för fruntimmers röster [sic]
No 3. Skärslipargossen
No 4. Reseda
No 5. I dansen [duett]
No 6. Ur dansen
No 7. På sjön [kvartett]
No 8. Afsked med Echo [kvartett]
No 9. Aftonkänsla [kvartett]


Libretto/text

Se separat registrering av resp sång