Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Sånger till Forte-Piano. 6e Häftet

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1830-1840; Enligt blyertsanteckning på noterna i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes häftet 1840 (se vidare separat registrering av resp sång)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Gustaf Geijer; nr 8 dock "Orden af Böttiger" (enligt nottrycket)
  • Dedikation: Se separat registrering av resp sång
  • Speltid: Ca. 15-20 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker (se vidare separat registrering av resp sång)

Soloröster/kör

Se separat registrering av resp sång

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm hos J.C. Hedbom. Stentryck af J. Meijer. (Ed.nr. saknas.)

Beskrivning av verket

Se separat registrering av resp sång


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
[1.] Aftonklockan
[2.] Natthimmelen
[3.] Höstsädet
[4.] Min Politik
[5.] Tal och Tystnad
[6.] På Vattnet
[7.] Studentsång [manskvartett]
[8.] Aftonbetracktelse [sic; kvartett]


Libretto/text

Se separat registrering av resp sång