Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Gammalt och Nytt. Sånger för Piano-Forte. 4de Häftet. [1.] Ur Lidners Medea [Det finns en evig makt]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1830-1840; Enligt blyertsanteckning på noterna i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes häftet 1838
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Bengt Lidner (texten är delvis reviderad, möjligen av Erik Gustaf Geijer)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm hos J.C. Hedbom. Stentryck af J. Meijer. (Ed.nr. saknas.)
(Sånger vid piano af E. G. Geijer, Häft. II, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 4436)

Beskrivning av verket

Andante a-moll (- A-dur) 4/4 (C)


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
[1.] Ur Lidners Medea [Det finns en evig makt]
[2.] Ur Lidners Medea [O Yngling!]
[3.] På Nyårsdagen 1838
[4.] Den lilla Kolargossen
[5.] Riddar Toggenborg
[6.] Anderöst
[7.] Den slumrande lilla flickan
[8.] Spinnerskorna. Duo


Libretto/text

Det finns en evig makt,
Som från sin himmel ser.
Vid barnens späda rop
i lägsta vagga ner.