Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Gammalt och Nytt. Sånger för Piano-Forte. 4de Häftet. [3.] På Nyårsdagen 1838

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1838
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Gustaf Geijer
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm hos J.C. Hedbom. Stentryck af J. Meijer. (Ed.nr. saknas.)

Beskrivning av verket

Sostenuto E-dur 3/4


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.

Samlingen innehåller:
[1.] Ur Lidners Medea [Det finns en evig makt]
[2.] Ur Lidners Medea [O Yngling!]
[3.] På Nyårsdagen 1838
[4.] Den lilla Kolargossen
[5.] Riddar Toggenborg
[6.] Anderöst
[7.] Den slumrande lilla flickan
[8.] Spinnerskorna. Duo


Libretto/text

Ensam i bräcklig farkost vågar
Seglaren sig på det vida haf,
Stjernhvalfvet [sic] öfver honom lågar
Nedanför brusar hemskt hans graf.
Framåt så är hans ödes bud,
Framåt så är hans ödes bud
Och i djupet bor som uti himlen Gud.