Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Gammalt och Nytt. Sånger för Piano-Forte. 4de Häftet. [4.] Den lilla Kolargossen

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1830-1840; Enligt blyertsanteckning på noterna i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes häftet 1838
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Bengt Lidner (texten är delvis reviderad, möjligen av Erik Gustaf Geijer)
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm hos J.C. Hedbom. Stentryck af J. Meijer. (Ed.nr. saknas.)

Beskrivning av verket

Ej fort men med skyndande Declamation a-moll 6/8


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
[1.] Ur Lidners Medea [Det finns en evig makt]
[2.] Ur Lidners Medea [O Yngling!]
[3.] På Nyårsdagen 1838
[4.] Den lilla Kolargossen
[5.] Riddar Toggenborg
[6.] Anderöst
[7.] Den slumrande lilla flickan
[8.] Spinnerskorna. Duo


Libretto/text

1. I skogen vid milan sitter Far,
Mor sitter hemma och spinner

2. Tidigt med solen jag hemifrån gick,
Friskt lif medan solen glimmar!

3. Jag är ej rädder på liten grön stig
Der jag ensam i skogen månd [sic] gånga

4. Tra la la! ... Friskt sinne, som fågeln i flygt! ...
Nu vill jag springa och sjunga ...

5. Ack vore jag väl hos min gamla far!
Jag björnen hör brumma och sjunga

6. Och skuggan den faller så tjock, så tjock
Som en fäll, öfver ensamma leden

7. Ack Gud! der är ett! der är två! ... i sitt garn
De mig ta ... se hur granna de svinga!

8. Och natten den nedsteg och timman blef sen;
Och villare och villare blef leden

9. Med pickande hjerta, med rosblommand [sic] kind
Vid milan hos sin far han faller ner

10. "Min son! jag satt här i så månget år,
Och är med Guds hjälp väl behållen