Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Gammalt och Nytt. Sånger för Piano-Forte. 4de Häftet. [5.] Riddar Toggenborg [Toggenburg]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1830-1840; Enligt blyertsanteckning på noterna i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes häftet 1838
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: P.D.A. Atterbom, efter F. Schiller (textförfattarens namn framgår ej av nottrycket; texten är delvis reviderad, möjligen av Erik Gustaf Geijer)
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm hos J.C. Hedbom. Stentryck af J. Meijer. (Ed.nr. saknas.)

Beskrivning av verket

Tempobeteckning saknas (Texten och Declamation rättas efter Poesien) A-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.

Samlingen innehåller:
[1.] Ur Lidners Medea [Det finns en evig makt]
[2.] Ur Lidners Medea [O Yngling!]
[3.] På Nyårsdagen 1838
[4.] Den lilla Kolargossen
[5.] Riddar Toggenborg
[6.] Anderöst
[7.] Den slumrande lilla flickan
[8.] Spinnerskorna. Duo


Libretto/text

1. Kuno! trogen systerkärlek [syskonkärlek i originalet],
Helgar jag åt Dig

2. Stum den starke lös sig rycker,
Ser åt ljusest [sic] höjd

3.  Stora bragder snart föröfvas
I de tappras färd!

4. Så ett år han bär sin möda,
Mer han ej förmår

5. Och vid hennes slottsport, sakta
Klappar vandran [sic] på

6. Då för alltid han förlåter
Sina fäders dal

7. Och en hydda syns han bygga
Fjerran i den trakt

8. Såg åt fönstret upppå Cellen;
Såg i timmars lopp

9. Och så geck [sic] han glad till hvila;
Lätt och ljuf var den

10. Tills den Dyrkade sig röjde,
Tills den Huldas bild