Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Gammalt och Nytt. Sånger för Piano-Forte. 4de Häftet. [6.] Anderöst

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1830-1840; Enligt blyertsanteckning på noterna i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes häftet 1838
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: P.D.A. Atterbom
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm hos J.C. Hedbom. Stentryck af J. Meijer. (Ed.nr. saknas.)
(Sånger vid piano af E. G. Geijer, Häft. II, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 4436)

Beskrivning av verket

Andante con moto G-dur 3/4


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
[1.] Ur Lidners Medea [Det finns en evig makt]
[2.] Ur Lidners Medea [O Yngling!]
[3.] På Nyårsdagen 1838
[4.] Den lilla Kolargossen
[5.] Riddar Toggenborg
[6.] Anderöst
[7.] Den slumrande lilla flickan
[8.] Spinnerskorna. Duo


Libretto/text

1. Om sent, ur aftonrådnans [sic] slöja
som randar skogens vestra bryn

2. Om längst bortom den gula rågen,
Der böljan nyss gömt solens lopp

3. Och känner du, i minnen sluten
Af en förlorad barndomsverld

4. Hör du, när qvällens [sic] stjerna strimmar
In i din dunkla bonings famn

5. Och sist, när natt sin vinge breder
På lugnets land, hvars ro ej störs