Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Gammalt och Nytt. Sånger för Piano-Forte. 4de Häftet. [7.] Den slumrande lilla flickan

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1830-1840; Enligt blyertsanteckning på noterna i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes häftet 1838
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Carl Wilhelm Böttiger
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm hos J.C. Hedbom. Stentryck af J. Meijer. (Ed.nr. saknas.)

Beskrivning av verket

Moderato d-moll 6/8


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
[1.] Ur Lidners Medea [Det finns en evig makt]
[2.] Ur Lidners Medea [O Yngling!]
[3.] På Nyårsdagen 1838
[4.] Den lilla Kolargossen
[5.] Riddar Toggenborg
[6.] Anderöst
[7.] Den slumrande lilla flickan
[8.] Spinnerskorna. Duo


Libretto/text

[1.] Fort, Fort tiden går,
Blomma! njut din vår!

[2.] Dröm. Dröm! Ur din knopp
Sent slå ögat opp!