Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Nyare Sånger till Forte-Piano [Hft 3]. [1.] Barndomsminnen

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1830-1840; Enligt blyertsanteckning på noterna i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes häftet 1836
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Gustaf Geijer
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm hos J.C. Hedbom. Stentryck af J. Meijer. (Ed.nr. saknas.)
(Sånger vid piano af E. G. Geijer, Häft. II, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 4436)

Beskrivning av verket

Andante - Allegro vivace - Allegretto - Andante F-dur 3/4 - 4/4 (C) - 3/4


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
[1.] Barndomsminnen
[2.] Min hustrus visa
[3.] Gräl – och allt väl
[4.] Husar-brudarna. Duo
[5.] Min musik
[6.] Vallflickans Aftonvisa
[7.] Första aftonen i det nya hemmet
[8.] Marsche [sic; manskvartett]


Libretto/text

Ljufva minnen!
ack, försvinnen
ej från ett bröst
som ännu älskar Er.