Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Nyare Sånger till Forte-Piano [Hft 3]. [6.] Vallflickans Aftonvisa

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1830-1840; Enligt blyertsanteckning på noterna i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes häftet 1836
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Gustaf Geijer
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm hos J.C. Hedbom. Stentryck af J. Meijer. (Ed.nr. saknas.)

Beskrivning av verket

Allegretto f-moll 6/8


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
[1.] Barndomsminnen
[2.] Min hustrus visa
[3.] Gräl – och allt väl
[4.] Husar-brudarna. Duo
[5.] Min musik
[6.] Vallflickans Aftonvisa
[7.] Första aftonen i det nya hemmet
[8.] Marsche [sic; manskvartett]


Libretto/text

[1.] Min snälla flock!
lyss till mitt låck! [sic]

2. Spring ej långt fram!
Små Kid och Lamm!

3. I mina spår
En vän ock går