Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Sånger till Forte-Piano. 5e Häftet. [8.] Anna. Duo

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1830-1840; Enligt blyertsanteckning på noterna i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes häftet 1839
  • Verktyp: Röster och piano
  • Textförfattare: Erik Gustaf Geijer (dikten 'På Anna-Dagen' d. 9 Dec. 1838; sångtexten är dock något reviderad)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

sopran, alt

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm hos J.C. Hedbom. Stentryck af J. Meijer. (Ed.nr. saknas.)

Beskrivning av verket

Moderato F-dur 6/8


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
[1.] Den femtisjette [sic] födelsedagen
[2.] Kommer ej våren
[3.] Salongen och Skogen
[4.] Vår och Saknad. Duo
[5.] Sångerskan
[6.] Kom! Farväl! Duo
[7.] Flick-tankar
[8.] Anna. Duo
[9.] Gondolieren [sic]


Libretto/text

[1sta versen:] Ack! vintren [sic] ej unnar mig en blommkrans [sic] för din panna.
Anna! Anna! Så tag utan blommor då min önskan an! 

2dra versen: Vid minnets blommor jag då helst vill stanna Anna! Anna!
En krans af dem också dig väl står an.