Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Sånger till Forte-Piano. 6e Häftet. [6.] På Vattnet

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1830-1840; Enligt blyertsanteckning på noterna i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes häftet 1840
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Gustaf Geijer
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm hos J.C. Hedbom. Stentryck af J. Meijer. (Ed.nr. saknas.)

Beskrivning av verket

Andante a-moll - A-dur - a-moll 6/8


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
[1.] Aftonklockan
[2.] Natthimmelen
[3.] Höstsädet
[4.] Min Politik
[5.] Tal och Tystnad
[6.] På Vattnet
[7.] Studentsång [manskvartett]
[8.] Aftonbetracktelse [sic; kvartett]


Libretto/text

Blida böljor, blida böljor!
hittills, hittills gynsam [sic] var
eder solbeglänsta ban