Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Sånger till Forte-Piano. 6e Häftet. [7.] Studentsång

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1830-1840; Enligt blyertsanteckning på noterna i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes häftet 1840
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Erik Gustaf Geijer
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

tenor I + II, bas I + II

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm hos J.C. Hedbom. Stentryck af J. Meijer. (Ed.nr. saknas.)

Beskrivning av verket

Lento C-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.

Samlingen innehåller:
[1.] Aftonklockan
[2.] Natthimmelen
[3.] Höstsädet
[4.] Min Politik
[5.] Tal och Tystnad
[6.] På Vattnet
[7.] Studentsång [manskvartett]
[8.] Aftonbetracktelse [sic; kvartett]


Libretto/text

Fädernesland, hvars herrliga [sic] minnen
fylla med vördnad ynglingens själ!