Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Sånger till Forte-Piano. 6e Häftet. [8.] Aftonbetracktelse [sic]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1830-1840; Enligt blyertsanteckning på noterna i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes häftet 1840
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Carl Wilhelm Böttiger [texten är i viss mån reviderad]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

sopran, alt, tenor, bas

Exempel på tryckta utgåvor

• Stockholm hos J.C. Hedbom. Stentryck af J. Meijer. (Ed.nr. saknas.)
• Sången finns även i Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1952]

Beskrivning av verket

Andantino Ess-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
[1.] Aftonklockan
[2.] Natthimmelen
[3.] Höstsädet
[4.] Min Politik
[5.] Tal och Tystnad
[6.] På Vattnet
[7.] Studentsång [manskvartett]
[8.] Aftonbetracktelse [sic; kvartett]


Libretto/text

[1]. Stilla skuggor breda sig i qvällen,
solen släckes i svala sjön.
Klara stjernor framgå öfver fjällen,
tända offrande kärleks bön

[2.] Blåa hvalf i nattens timma
O! låt aningens facklor glimma.
När det skymmer, må jag då förnimma
hoppets saliga ljusa frid,
hoppets saliga ljusa frid!