Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Sånger till Forte-Piano. 8de Häftet. [11.] Solens nedgång i hafvet [kvartett]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1840-1850; Enligt blyertsanteckning på noterna i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes häfte 7 1841; dock ingen anteckning på detta häfte
  • Verktyp: Röster utan ackompanjemang
  • Textförfattare: Erik Gustaf Geijer
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

sopran, alt, tenor, bas

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm hos J.C. Hedbom. Stentryck af J. Meijer. (Ed.nr. saknas.)

Beskrivning av verket

Andante con moto F-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning i annan tonart för blandad kör a cappella (S.A.T.B.) liksom för manskör a cappella. Se vidare separata registreringar av de versionerna.

Samlingen innehåller:
[1.] Till min Dotter
[2.] Det fordna Hemmet
[3.] Sparfvens Visa [duett]
[4.] Det Sextionde Året [duett]
[5.] Vid en Väns tillfrisknande
[6.] Den Sörjandes morgon
[7.] Afskedet
[8.] Han
[9.] Mod och Försakelse
[10.] Aftonen [terzett]
[11.] Solens nedgång i hafvet [kvartett]


Libretto/text

Solen sjunker ned i haf, i haf.
Böljorna sjunga sin sång, sin sång