Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Sånger till Forte-Piano. 9e Häftet. [4.] Den nalkande stormen

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1840-1850; Enligt blyertsanteckning på noterna i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes häfte 7 1841; dock ingen anteckning på detta häfte
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Gustaf Geijer
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm hos J.C. Hedbom. Stentryck af J. Meijer. (Ed.nr. saknas.)

Beskrivning av verket

Allegro non troppo f-moll - F-dur 12/8


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
[1.] Den enfaldiga Visan
[2.] Arbetarens Visa
[3.] Skridskovisa
[4.] Den nalkande stormen
[5.] Sånger utan Ord. No 1 [B-dur]
[6.] Sånger utan Ord. No 2 [F-dur]


Libretto/text

Rundt omkring hvila rår.
Hafvets bryn stilla står