Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Solens nedgång i havet (Solnedgång i hafvet)

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1840-1850
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Erik Gustaf Geijer (1783-1847)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Beskrivning av verket

Andante con moto Ass-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.) liksom i annan tonart för röster utan ackompanjemang (kvartett; sopran, alt, tenor, bas). Se vidare separata registreringar av de versionerna.


Libretto/text

Solen sjunker ned i haf [sic], i haf,
Böljorna sjunga sin sång, sin sång