Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Marsch ("Att älska Gud, Kung, Fädernesland")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Erik Gustaf Geijer
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Beskrivning av verket

[Marsch] C-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Att älska Gud, Kung, Fädernesland,
Den lärdomen ha [sic] vi ur första hand